ST@YS

Scaffolding Teams @ Your Site. Specialisten op alle operationele niveaus binnen de ict dienstverlening bieden ondersteuning voor uw organisatie.

ST@YS, de getrapte werkwijze van ictSolve specialisten teams

Samenwerken gaat het beste binnen groepen met mensen die elkaar aanvullen.

Scaffolding is binnen gamification de term voor het maken van getrapte levels om te leren gaan met steeds meer complexiteit.

Elke organisatie heeft een of andere vorm van scaffolding.

Ongestructureerd: Mensen die langer binnen de organisatie werken hebben veel meer kennis over de diepere werking van de organisatie, zijn klanten en producten. zij kunnen, in tegenstelling tot nieuwere collega’s, de organisatie veel makkelijker laten bewegen. Het opdoen van deze organisatie kennis, naast het opdoen van de organisatie specifieke vaktechnische kennis, en het snel waarde toevoegen aan de organisatie, maakt het voor klassieke consultants vaak onmogelijk, om binnen de termijn van een opdracht een grote impact op de organisatie te maken.

Gestructureerd: De organisatie is bekend met zijn complexiteit, en heeft opleidingen en functies gescheiden naar kennis niveaus en zet expertise in op de bijbehorende levels. Binnen deze organisaties is het speelveld voor klassieke consultants en de werknemers in de organisatie mogelijk om op hun level de organisatie te laten bewegen. De kaders van de levels beperken hier de bewegingsruimte.
Binnen de grote ICT afdelingen heeft de klassieke ICT consultant dan ook vaak een relatief klein kader van specialistische werkzaamheden.

Teams
ictSolve lost complexe vraagstukken binnen organisaties op, door op elkaar ingewerkte specialisten met tijdsinterval achter elkaar en in teams binnen uw organisatie te plaatsen. Een ictSolve team bestaat uit specialisten met complementaire kennis en persoonlijke eigenschappen.

ictSolve heeft 4 stappen gedefinieerd om een zo efficiënt en waardevol mogelijke inzet van haar specialisten te waarborgen.

1 Inventarisatie, 2 Analyse, 3 implementeren, 4 Borgen

Inventarisatie

Hoe zit uw ict organisatie (technisch, cultureel, en organisatorisch) in elkaar, welke specialisten hebben we nodig, wat voor oplossing moet er gemaakt worden.

Analyse

Huidige processen, standaarden en technische omgeving in kaart brengen

Implementeren

Gedegen automatisering van processen en werkzaamheden binnen de gestelde standaarden van uw organisatie.

Borgen

Borgen van de implementatie in de bestaande organisatie.

ICT heeft een enorme impact

Door nieuwe technologieën en methodieken

De beste manier om uw organisatie te ondersteunen is door een inventarisatie specialist een scan te laten doen. Uw huidige technische oplossingen , processen en standaarden worden in kaart gebracht. Deze inventarisatie gaat het vanuit een operationeel meewerkende rol. Waarmee er direct een een band met de uitvoerende organisatie gesmeed wordt.

ictSolve senior specialisten voeren deze acties uit. Zij zijn senior in communicatie op operationeel en management niveau, ze hebben een zeer brede technische basis die ver buiten het eigen specialisme reikt. De inventarisatie vormt de basis van waaruit het team wordt opgebouwd. ictSolve en medewerkers van partners worden voorgesteld om een zo goed mogelijke ondersteuning te kunnen bieden.

Mensen die bewezen hebben samen meer dan de som der delen aan de waarde van uw organisatie toe te kunnen voegen.

Dit team doet samen met uw organisatie een implementatie van verbeteringen en automatisering. Of het nu een project of een breder automatiserings traject betreft, ictSolve levert gepaste ondersteuning tijdens het traject.

De laatste stap is borging, hiervoor is minder kennis nodig dan tijdens de eerdere fases. ictSolve past het team zo aan dat de borgingsfase uitdaging blijft bieden voor de deelnemers. zo wordt bij ictSolve kennis opgedaan. In de laatste fases zit ook de overdracht naar uw organisatie zodat zij weer zonder ondersteuning verder kan.